Als mannenvereniging willen wij met elkaar de Bijbel onderzoeken en daarvan leren hoe te leven en hoe te staan in deze maatschappij. Wij hebben ook voor ogen om elkaar aan te sporen om staande te blijven in deze wereld met zijn vele verleidingen, en ook te leren leven tot eer van God, en iets te mogen uitstralen van zijn liefde, trouw en grootheid.

De tijd gaat snel zeggen we vaak tegen elkaar, al zal een ieder dat niet altijd onderschrijven. Dit  jaar heeft al veel teweeggebracht, als wij denken aan het vele geweld in de wereld en de rampen die er hebben plaatsgevonden. Een ieder heeft er zo zijn gedachten over. Maar de vraag is hoe denkt God over u, kunt u voor zijn aangezicht bestaan, hebben wij de Heere Jezus als onze verlosser lief, verlangen wij er naar om Hem meer en meer te leren kennen? En dat kan, wij mogen in vrijheid naar Gods Woord luisteren, elders in de wereld is het wel anders. 

Het verenigingswerk mag dan ook mede in het teken staan om Hem meer en meer te leren kennen, en elkaar te bemoedigen en tot opbouw van Zijn gemeente. Het is een goede gewoonte om doordeweeks tijd vrij te maken om aan het verenigingswerk deel te nemen.

Dankbaar voor de goede gesprekken
Als wij terugkijken naar het vorige seizoen, dan mogen wij dankbaar zijn voor de goede gesprekken in een goede  sfeer, en dank aan de leden voor de trouwe opkomst.

Wij zouden het geweldig vinden als er mannen zouden zijn die eens een avond willen bijwonen en onze vereniging komen versterken. Door middel van De Zaaier zullen wij u van de activiteiten op de hoogte houden. Wij hopen opnieuw op een goed  en gezegend seizoen.

Rooster 2017 / 2018

Datum:         Onderwerp:                         Herv. Vaan:         Inleider:                   Leiding:

09-10-17       Inleiding en Job 1: 1-5       april 2017            J.W. de Hoop           J. Stravers

23-10-17       Job 1: 6-12                         mei/juni 2017      J.A. de Ruiter          D. Kool 

06-11-17       Job 1: 13-22                       juli/augustus        Chr. M. Streefkerk   H. Molenaar

13-11-17       Ringvergadering Noordeloos                         ds. P.C. van Keulen

20-11-17       Job 2: 1-7                           sept. 2017            J.J. van Dijk             J. Stravers

04-12-17       Job 2: 8-10 en 11-13          oktober 2017       G.C. Bogers             D. Kool         

18-12-17       Job 3                                  november 2017   Chr. Streefkerk         H. Molenaar

08-01-18       Job 13                                december 2017    J. Biesheuvel            J. Stravers

22-01-18       Ringvergadering Ameide                                                              

05-02-18       Job 40: 1-19                      januari 2018        W.C. ´t Lam              D. Kool          

19-02-18       ?                                                                     W. Sterk                   H. Molenaar

05-03-18       Job 40: 20 – 41: 25            februari 2018      Johan Schep             J. Stravers 

19-03-18       Ringvergadering Lexmond                                                      

09-04-18       Job 42: 1 - 17                    maart 2018                                           D. Kool

                      Eindvergadering