De kerkorde schrijft voor dat iedere gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland een Plaatselijk Reglement dient te hebben. De kerkenraad heeft ervoor gekozen dit reglement op te zetten parallel aan de ordinanties in de kerkorde. Dat betekent dat de nummers van de paragrafen in dit reglement overeenkomen met de nummers van de ordinanties in de kerkorde. In dit reglement is alleen datgene opgenomen wat plaatselijk is vastgelegd, de algemene regels zijn te vinden in de betreffende ordinanties van de kerkorde.

U kunt het plaatselijk reglement downloaden op de downloadpagina als pdf bestand. U dient hiervoor te zijn ingelogd.