Geliefde zusters en broeders,

Vanwege de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland zijn donderdagmiddag nieuwe maatregelen aangekondigd.

Door middel van deze mail willen we u laten weten dat we vanavond als moderamen van de hervormde kerk in Lexmond bij elkaar zijn gekomen om te bespreken welke maatregelen wij zouden moeten nemen om:

- onze verantwoordelijkheid te kennen t.o.v. de gemeente 

- hoe we daar in praktische zin mee om moeten gaan.

- en welke mogelijkheden er zijn om de diensten komende zondag toch doorgang te kunnen laten vinden. Wij kiezen er voor dat de diensten doorgaan, maar met maximaal 100 personen.

Dit heeft geresulteerd in een aantal regels die zijn opgesteld voor de kerkgang van diensten van komende zondag 15 maart en de avondmaalsviering D.V. volgende week.

 

 

De basis van deze regels is dat bijeenkomsten met meer dan 100 honderd personen geen doorgang mogen vinden.

- Alleen de ingang aan de torenzijde zal open zijn om binnen te komen.

- Alle gemeenteleden voor wie het gebruikelijk is dat ze ’s ochtends én ’s avonds naar de kerk komen worden verzocht om alleen ’s avonds naar de kerk te komen.

- De gemeenteleden die gewoon zijn om alleen ’s ochtends te komen worden verzocht ook nu alleen ’s morgens te komen.

Dit is om zoveel mogelijk gemeenteleden de mogelijkheid te geven minstens één dienst bij te kunnen wonen.

- Het aantal kerkgangers zal worden geteld en in De Voorhof zal een mogelijkheid worden gecreëerd om de dienst bij te wonen als er 100 gemeenteleden in de kerk zijn.

- De crèche en kinderdienst zullen, als gebruikelijk, doorgang vinden.

- U kunt er ook voor kiezen om via www.kerkdienstgemist.nl te luisteren.

Avondmaalszondag

-Het avondmaal zal ’s ochtends en ‘s avonds worden gevierd.

-Voor de avondmaalszondag wordt de gemeente dan ook verzocht om op de zelfde wijze naar de diensten te komen zoals hiervoor omschreven.

Het avondmaal zal op een andere wijze plaats vinden dan gebruikelijk. U wordt daarover tijdens de dienst geinformeerd.

  (Dit alles is geschreven binnen het kader van de richtlijnen die voor dit moment zijn gegeven)

 

Wij vragen uw begrip voor het geen hier voor geschreven is, we mogen dit alles doen in het vertrouwen dat onze God een God van nabij is.

Psalm 5 : 8-9

Ik echter zal door Uw grote goedertierenheid Uw huis binnengaan,

mij buigen naar Uw heilig paleis in vreze voor U.

9 HEERE, leid mij in Uw gerechtigheid,

 

Wilt u svp in uw omgeving rond kijken welke gemeenteleden buiten deze informatiestroom blijven en hen, bij voorkeur telefonisch, van de inhoud van deze mail op de hoogte brengen?