Geliefde zusters en broeders,  

De kerkenraad heeft afgelopen dinsdag overlegd op welke manier de erediensten kunnen doorgaan vanaf komende zondag. We zien dankbaar terug op afgelopen zondag. Met in beide diensten een opkomst ruim onder de 100 personen in de kerk en velen die thuis meeluisterden was het goed en betekenisvol.

 

Tegelijk zijn de maatregelen sinds afgelopen zondag verscherpt. En dat vraagt ook van de kerk om hier gehoor aan te geven. Dit heeft ertoe geleid dat we besloten hebben voor de komende 3 weken dat iedereen thuis meeluistert. De diensten gaan door, met alleen een klein deel van de kerkenraad, de organist en enkele zangers. Alle elementen van de liturgie blijven overeind, maar het aantal zangmomenten zal minder zijn, omdat er geen volwaardige samenzang kan zijn.

Het Heilig Avondmaal wordt dus ook uitgesteld.

Omdat mensen niet opgeroepen worden naar de kerk te komen, zal de kerkklok niet om 8.30 en 17.30 uur luiden. Wel om 9.15 en 18.15 uur als teken dat de dienst bijna gaat beginnen.

Het is een ingrijpend besluit om te bepalen dat je ‘niet naar de kerk mag’. Niet naar het kerkgebouw als huis van God. Tegelijk is het een zegen dat het Woord van God en het gebed van de gemeente door kan gaan via kerkradio en internet. Als u niet zelf de mogelijkheid hebt om mee te luisteren, zoek dan hulp in uw omgeving om bijvoorbeeld samen te luisteren.

Één onderdeel van de dienst is niet mogelijk met thuis meeluisteren, namelijk de collecte. Het is goed dat te beseffen.

Als kerkenraad realiseren we ons dat de situatie over 3 weken niet wezenlijk anders zal zijn. Tegelijk willen we er niet op vooruit lopen en blijft het verlangen dat er weer mogelijkheden komen om in het kerkgebouw samen te komen. In welke vorm dan ook.

Uiteraard liggen ook alle doordeweekse activiteiten stil.

Uw kerkenraad