Geliefde zusters en broeders,                                                   

       

Het was een bijzondere ervaring zondagmorgen. Fysiek op afstand, geestelijk dichtbij.

We waren met 8 bij elkaar om de dienst te vieren. Vieren, ondanks alles.

8 kleine mensen in het koor van onze grote kerk. Ik moest even denken aan Noach, Hij was ook met ‘zijn 8 zielen’ in de ark. Noach kreeg de regenboog als teken van het verbond.

En aan het eind van de dienst zongen we met elkaar  ‘Ik zal er zijn’ .

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

 

 

 

Misschien had u ook moeite om mee te zingen. Overmand door de emotie van dit lied op dat moment. Maar we mogen het weten, ondanks alle zorgen van deze tijd. “Hij is er, hij is er bij U, Hij is bij jou’.

We zongen met elkaar ‘Ik zal er zijn’

Mag dit bericht een bemoediging voor u / voor jou zijn.

 

 

Maandagavond is het moderamen bij elkaar geweest.

We hebben het volgende besproken:

De diensten:

We mogen terug zien op goede diensten. Opbouwende reacties gekregen van alle zijden.

We hopen dat we dit, zolang het ons wordt toegestaan, op deze wijze te kunnen voortzetten.

We bespraken de wijze waarop we diensten kunnen (blijven) houden met de nieuwe verscherpte maatregelen van de overheid.

Extra uitzending kerkradio

Er zal een extra uitzending op woensdagavond om 19.00 uur zijn. Er wordt naar gekeken of dat evt. via youtube ook met beeld uitgezonden kan worden.

Verder spraken we over het volgende:

Aandacht voor de jongeren / jeugd

Ook de jongeren krijgen veel te verwerken op dit moment: Geen school, andere manier van les krijgen, heel de dag in huis, samengepakt bij elkaar.

Jeugdouderling Dennis Lakerveld bespreekt dit met de jeugdleiding.

Pastorale zorg

Op een ieder komt veel af. Voor ouderen en alleenstaanden valt er veel contact weg. Voor gezinnen met kinderen is het juist zoeken om de hele week met elkaar alles te doen en het vol te houden. Als kerkenraad, met name, het consistorie zoeken we hoe we daarin pastoraal nabij kunnen zijn.

Het is misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar ook voor uw kerkenraad  is dit een heftige tijd. De vraag mag ook gesteld worden: Hoe kunnen we als kerkenraad: predikant, ouderlingen, kerkrentmeesters, diakenen ook voor elkaar pastoraal aanwezig zijn?

Zorg voor onze naaste

Wat kunnen we als kerk betekenen voor onze gemeente, binnen - en buiten kerkelijk?

Op welke wijze kunnen we dit in samenwerking met Luxmundi gestalte geven

Dit laatste onderwerp heeft op dit moment alle aandacht. We hopen u hier binnenkort verder over te informeren.

Voelt u de behoefte om anderen die het minder goed hebben als u te helpen? Bij De Spar staat een boodschappenkar om levensmiddelen aan de voedselbank te doneren

Ten slotte, als je de coupletten van het lied ‘Ik zal er zijn’ doorleest is elk couplet toepasbaar op deze moeilijke tijd.

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 

Het is onze wens dat wij, samen met die ‘Ik ben’, in deze moeilijke tijd geestelijk dichter bij elkaar zullen staan, ook al is dat op fysiek voldoende afstand.

 

De kerkenraad