Beste gemeenteleden,

 

Wederom kwam er van de regering een ernstige boodschap over de ontwikkelingen rond het corona virus. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat het ook gevolgen heeft voor ons als gemeente.

 

 

 

DE DIENSTEN EN ALGEMEENbloemen 1220

We hebben als kerkenraad het volgende basisbesluit genomen:

Zolang als de mogelijkheid er is hopen we de kerkgang op de huidige wijze voort te kunnen zetten. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het nog steeds verantwoord is om 30 gemeenteleden aanwezig te laten zijn bij een dienst. We volgen hierin de lijn zoals ook de katholieke kerk, het moderamen van de PKN en het CIO aangeeft.

We willen de mogelijkheid blijven bieden aan gemeenteleden voor wie het een diepe behoefte is om in het kerkgebouw samen te komen uit het oogpunt van ‘geestelijke gezondheidszorg’. (Zoals ook andere zorg beschikbaar blijft.)

Het is niet voor niets dat juist nu zoveel mensen de behoefte hebben om het feest van licht en hoop te vieren. Ook daarom zien wij het juist in deze dagen als noodzaak om diensten door te laten gaan.

Als gemeenteleden thuis gebruik willen maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal te volgen dan hebben we ook daar meer dan alle begrip voor.

Als de regering of het moderamen van de PKN anders dan voorgaand verordent, dan zullen wij dit alles natuurlijk heroverwegen.

  • Voor de activiteiten los van de kerkdienst is het dringend advies om alle ‘reguliere kerkelijke aktiviteiten’ zoals kringen, clubs en verenigingen tot nader bericht alleen online te houden.
  • Brengen en afhalen van spullen voor Roemenië en de voedselbank a.s. zaterdag is wel mogelijk.
  • De Zaaier is deze week voor 3 weken verschenen, dat betekent dat verdere mededelingen voorlopig via de afkondigingen, mail en de website Hervormd Lexmond gedeeld zullen worden.

 

ROND KERST

Voor de kerstdagen was al een aangepast programma voor de diensten opgesteld. Spijtig genoeg moeten ook daarin veranderingen worden aangebracht.

Na overleg met de kerstcommisie hebben we het besluit moeten nemen om eerste kerstdag 1 ochtenddienst te houden in plaats van de voorgenomen 2 diensten. Deze begint op de gebruikelijke tijd: 9.30 uur.

In de eerste dienst was de liturgie meer gericht op de kinderen en in de tweede dienst zou er een instrumentale bijdrage zijn. Dit komt nu in één dienst aan de orde.

We willen alle mensen die de afgelopen periode er zo ontzettend veel tijd en energie in hebben gestoken om het kerstfeest in deze ‘kreupele tijd’ toch vorm te geven, bijzonder hartelijk bedanken. We vinden het, met en voor jullie, verdrietig dat het zo moet, maar het kan niet anders.

Deze coronacrisis houdt ons inmiddels driekwart jaar in de greep, hij verheftigde zich in maart juist vóór de zondag dat we avondmaal zouden vieren. Toen kon dat niet doorgaan, Afgelopen zondag mochten we als gemeente weer rond de tafel van brood en wijn samen gemeente zijn. We hebben in dankbaarheid mogen vaststellen dat velen eraan hebben deelgenomen. Mag de eenheid die we tijdens die diensten mochten ervaren ons ook door deze moeilijke periode helpen.

 

Een hartelijke groet van uw kerkenraad en gezegende dagen.

En wij weten dat voor wie God liefhebben, ... alles bijdraagt aan het goede. (Romeinen 8:28)

 


Als er zoveel gaande is zou je bijna vergeten dat er ook nog ‘gewone dingen’ zijn. Daarom graag, namens de EC aandacht voor het volgende:

Zoals u weet, is de EC gericht op het missionaire werk in ons dorp. Eigenlijk willen we 'gewoon' zoveel mogelijk mensen met elkaar in contact brengen middels het organiseren van activiteiten om (meer) mensen met het evangelie te bereiken en bewust te laten zijn van Gods liefde. Wat een prachtige missie, vindt u niet?! Zeker in deze Coronatijd willen we de mensen laten weten dat ze niet alleen zijn, maar dat Gods liefde er is en dat wij als gemeente om de mensen heen staan. Afgelopen najaar heeft het werk door Corona enigszins stilgelegen.

Gelukkig ging het super gave 1+1 zomerfeest wel door en zijn er door middel van rozen weer mooie boodschappen naar mensen gestuurd. Ook rond kerst hopen we het kerstevangelie onder de aandacht te brengen.

Door Corona zijn de activiteiten die we kunnen houden wellicht beperkt, maar heeft u een leuk idee, stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en wij gaan kijken of we dit kunnen uitwerken!

Alles is welkom.

 

Hartelijke groet, De evangelisatiecommissie