In de Herberg vangen we mensen op die een periode van rust en bezinning nodig hebben. Het dagprogramma biedt daarbij handvaten. Het werk wordt ondersteund door vrijwilligers en een kleine staf van professionals.

 

Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbijkunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.

 

In de bijlage vind u een persbericht.