Beste Gemeenteleden,

 

Zoals u, als gemeentelid al weet, is de kerk eigenaar geworden van de woning van onze oud-kosteres Marie de Jong. Zij heeft haar hele nalatenschap aan de kerk geschonken.

 

Hoe zijn wij hiermee verder gegaan?

 

 

We hebben als kerkrentmeesters, en in overleg / na goedkeuring van de kerkenraad, besloten om de woning te gaan verkopen mede omdat er veel in geïnvesteerd zal moeten worden om het weer in goede staat en van deze tijd te maken. Onze gedachte was om kerk- leden de eerste mogelijkheid te geven om de woning te kopen. In januari hebben we een oproep gedaan, om mensen die geïnteresseerd waren om de woning te kopen, dit bij ons aan te geven.

 

We hebben de woning laten taxeren en de verdere afhandeling bij de notaris neergelegd. Bij de notaris is een inschrijfformulier opgesteld en dit is bij vier geïnteresseerden gebracht.

Naar aanleiding daarvan is er een bod uitgebracht wat voor ons als kerkrentmeesters acceptabel was (en volgens marktconforme waarde) om de verkoop door te laten gaan. Met de opbrengst van de verkoop willen we de nieuwbouw bij de Voorhof een goede impuls geven.

 

Deze gehele procedure hebben we met drie kerkrentmeesters gedaan, omdat Florentijn en Daniëlle hadden aangegeven dat zij interesse hadden getoond om de woning te kopen.

 

Zij hebben uiteindelijk ook het beste bod gedaan. We zijn nu in verdere afhandeling van de verkoop en hopen binnenkort tot de overdracht over te gaan. We wensen Florentijn en Daniëlle veel klus- en woonplezier aan de Dorpstraat.

 

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Dirk Lakerveld tel:0347-341121