Beste familie, vrienden en belangstellenden,

Umwaka mushasha mwiza! Oftewel: Een gelukkig nieuwjaar (in kirundi)! We zijn alweer halverwege januari, maar vanuit Coeur d’Afrique willen we u een jaar vol hoop en zegen toewensen. 

Voor het project Embrace gaat het een bijzonder jaar worden omdat de opening van het nieuwe Embrace Center voor de deur staat. Lees hierover meer in de bijgevoegde nieuwsbrief (link) . Verder is daarin te lezen hoe één van de meiden gedoopt is, hoe de kerst rapporten van de kinderen waren, en hoe we kerst en oud & nieuw gevierd hebben bij Embrace.

Aan het begin van het jaar willen we u ook bedanken voor alle steun en betrokkenheid in 2022! Ondanks alle stijgende prijzen voor iedereen, konden we hierdoor de ondersteuning aan het project Embrace voort blijven zetten waardoor de kinderen en jongeren naar school kunnen, elke dag een goede maaltijd krijgen, het Woord horen, en ze zich op verschillende vlakken kunnen ontwikkelen. Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Alexandra Emerusenge - 't Lam