Welkom

Op deze site vindt u alle informatie over het kerkelijk leven van de hervormde PKN gemeente van Lexmond. Privacygevoelige informatie, zoals adresgegevens en telefoonnummers, zijn alleen via login toegankelijk. U kunt zich registreren als u lid bent van onze gemeente.

Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan!

Hierbij de links voor de diensten op eerste Paasdag 2021:

Morgendienst: https://youtu.be/nENxPGQnHBE

Avonddienst: https://youtu.be/fM5meQAlHvs

We wensen u gezegende diensten toe.

 

Hierbij de link naar de dienst van vanavond, Goede vrijdag om 19:30: https://youtu.be/hHCIZuhEF1s

We wensen u een gezegende dienst.

De tweede Vesper van deze week, op donderdag om 19:30 volgt u met de volgende link: https://youtu.be/-5SzXQYi1j8

We wensen u ook vandaag een goede samenkomst.

De vesper van deze woensdag volgt u via de volgende link: https://youtu.be/8IZ-eGcFRK4

We wensen u een goede samenkomst

Hierbij de links naar de diensten van deze zondag:

Morgendienst: https://youtu.be/WZSbwu9TNyk

Avonddienst: https://youtu.be/cpAQm9ujUJQ

We wensen u ook deze zondag gezegende diensten toe.

Hierbij de link naar de paasmiddag op woensdag 24 maart.

https://www.youtube.com/watch?v=9AJJ96iksLI

We wensen u een fijne en gezegende middag toe.

Hierbij de links naar de diensten van deze zondag:

Morgendienst: https://youtu.be/v4FVDDjQvfU

Avonddienst: https://youtu.be/YA4y2eoV5J0

In zowel de morgen als de avonddienst zal het Heilig avondmaal gevierd worden. In de morgen de opening, in de avond de sluiting.

De extra dienst om 11:30 zal niet via Youtube te volgen zijn.

Ondanks de nog steeds geldende bijzondere omstandigheden een bemoediging om met elkaar het Heilig avondmaal te kunnen vieren.

We wensen u dan ook opnieuw gezegende diensten en een goede zondag.

 

Hierbij de links naar de diensten van deze zondag.

Morgendienst: https://youtu.be/L3lHADwFPFM

Avonddienst: https://youtu.be/iZAe1Xii1d4

De morgendienst is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal wat we volgende week met elkaar opnieuw hopen te vieren.

We wensen u allen een goede zondag en gezegende diensten toe.

Beste Gemeenteleden,

 

Zoals u, als gemeentelid al weet, is de kerk eigenaar geworden van de woning van onze oud-kosteres Marie de Jong. Zij heeft haar hele nalatenschap aan de kerk geschonken.

 

Hoe zijn wij hiermee verder gegaan?

 

De dienst van biddag volgt u via de volgende link: https://youtu.be/QKYVWBzDcPk

Een goede dienst gewenst!

Hierbij de links naar de diensten van deze zondag;

Morgendienst: https://youtu.be/pu_H8P51DaQ

Avonddienst: https://youtu.be/mgcGDFXNknc

We wensen u opnieuw gezegende diensten toe en natuurlijk een goede zondag