Welkom

Op deze site vindt u alle informatie over het kerkelijk leven van de hervormde PKN gemeente van Lexmond. Privacygevoelige informatie, zoals adresgegevens en telefoonnummers, zijn alleen via login toegankelijk. U kunt zich registreren als u lid bent van onze gemeente.

Om bestanden te kunnen downloaden dient u te dient u ingelogd te zijn. U kunt hiernaast inloggen.

 

Privacybeleid

Hieronder vindt u de Privacyverklaring 2018, waarmee onze gemeente voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 

 

Voor ons is het momenteel de gewoonste zaak van de wereld dat de zitplaatsen in onze kerk vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Er zijn echter tijden geweest dat deze werden verhuurd aan de gemeenteleden.

Als ouderencommissie van de Hervormde Gemeente Lexmond hebben we ons bezonnen op de (on)mogelijkheden voor het komende seizoen. Door de anderhalve meter maatregel kunnen de middagen in De Voorhof jammer genoeg niet gehouden worden. Toch willen we er voor u zijn! 

 

Elke maand zal er D.V. op woensdagmiddag een uitzending verzorgd worden, die u thuis kunt beluisteren.

U kunt dan luisteren naar een meditatie, Psalmen en liederen.Dit zal door ds. Vroegindeweij verzorgd worden. 

Als extra willen we  met Kerst en Pasen een wat uitgebreider programma verzorgen.  

Hieronder leest u het programma met de data en als aardigheid ontvangt u een kleine attentie. 

 

Voorafgaand aan het Kerstprogramma op 16 december willen we u thuis een smakelijk gerecht aanbieden, te zijner tijd hoort u meer!.

Met een hartelijke groet van de ouderencommissie.

 

Data uitzendingen:                             2021       

                      

30 september                  27 januari                     19 mei

28 oktober                       17 februari                    23 juni

25 november                   24 maart  PASEN

16 december  KERST

 

De aanvang van de uitzendingen is om 14.30 uur.

 

Luthers avondgebed
N.a.v. Lucas 24 waar de Emmaüsgangers ‘bidden’:
“Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.”

 

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met Uw genade en goedheid,
met Uw troost en zegen,
met Uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

 

 

 

Op 16 oktober 1791 is de bouw van het kerkorgel voltooid. Het werd gebouwd door de Amsterdamse orgelmaker Johannes Strumphler. Het beeldhouwwerk werd vervaardigd door David Mulder uit Utrecht. Het orgel is aan de kerkvoogdij geschonken door de ambachtsheer A. van den Berg en zijn echtgenote.

In de eerste helft van de veertiende eeuw is de toren gebouwd van stenen, gebakken in de veldovens op de uiterwaarden. In de tweede helft van de veertiende eeuw wordt de van oorsprong houten kerk uit de dertiende eeuw, afgebrand in 1273 en weer opgebouwd, afgebroken (de daklijn is nog zichtbaar in de kerk tegen de toren). De houten kerk wordt vervangen door het schip en het koor, opgetrokken in steen, precies in de oost-west lijn en tussen het schip en het koor een triomfboog, waaronder het altaar was geplaatst.

Datum: Altijd de laatste zaterdag van augustus. In 2017 is dat op zaterdag 26 augustus.

Waar: In het centrum van Lexmond. 
Wat: Een gezellige jaarmarkt met meer dan honderd kramen en staanplaatsen.
Markttijden: 9.00 uur tot 15.00 uur.


Jaarmarkt

Er is van alles te koop:

 • kleding
 • lederwaren
 • speelgoed
 • hobby-artikelen

De marktprijzen bedragen: 
€ 45,00 per kraam
€ 7,50 per meter grondplaats

De jaarmarkt en de rommelmarkt worden georganiseerd door de activiteitencommissie.
U kunt zich aanmelden via de volgende contactadressen. e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

D. Lakerveld
Gregoriuslaan 13A
4128 SW Lexmond
T (0347) 341267                                                       

P. Mesker
Berkenlaan
4128-ST  Lexmond
T (0347) 342180

(maandag t/m zaterdag, 18.00 uur tot 21.00 uur)

Rommelmarkt

Eveneens wordt er op het kerkplein een rommelmarkt gehouden met:

 • Brocante
 • Verkoop van tweedehands artikelen
 • Diverse etenswaren zoals wafels, oliebollen, koekkraam, hamburgers en fruit.

 

Ringrijderij

Achter de Dorpsstraat wordt van 13.30 uur tot 15.30 uur voor de paardenliefhebbers een ringrijderij georganiseerd. 
Aanmelden en informatie: Marcel Oskam, 06-14992913

Twee keer per jaar organiseren we een kledingbeurs. De voorjaarsbeurs is op de 3e woensdag & 3e donderdag van maart en de najaarsbeurs is op de 3e woensdag & 3e donderdag van september

Voorjaar- en zomerkledingbeurs 2020: maandag 16 maart t/m vrijdag 20 maart

U kunt u kleding inleveren op:
maandag 16 maart van 13.30 uur t/m 20.00 uur
dinsdag 17 maart van 8.30 uur t/m 11.00 uur

 • Volwassenkleding/schoenen max. 50 inleveren (max. 30 retour)
 • Kinderkleding vanaf maat 80 / schoenen onbeperkt (max. 30 retour)
 • Speelgoed, kinderwagen, box ect. onbeperkt (max. 30 retour)
 • Opbrengst is 50% voor de inbrenger en 50% voor de hervormde kerk te Lexmond
 • er kan voorjaar- en zomerkleding worden ingeleverd  (geen winterkleding)
 • kleding mag niet ouder zijn dan 3 seizoenen
 • kleding/speelgoed word samen met u geprijsd
 • kleding/speelgoed welke u niet terug wilt en niet verkocht zijn, gaan naar Roemenië of kringloopwinkel van de Herv. Gemeente.


Verkooptijden:
Woensdag 18 maart van 19.00 uur tot 22.00 uur
Donderdag 19 maart van 9.00 uur tot 17.00 uur (3e donderdag)

Pinnen is hier mogelijk!

Dit vindt allemaal plaats in 'De Voorhof' achter de Hervormde kerk, Kortenhoevenseweg 4a, 4128 CL, Lexmond.

Contact
Tijdens de beursweek zijn wij bereikbaar in de Voorhof, tel. 0347-342139

Commissie
De commissie bestaat uit:
Bethilde de Vor (0347) 341673 
Conny de Vaal (0347) 340073
Diana Kemkes (0347) 341410
Geri de Hoop (0347) 341264
Heidi Huiting (0183) 353273

U kunt ook een e-mail sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In de laatste week van de zomervakantie wordt er in Lexmond voor alle kinderen van de basisschool het 1+1 Zomerfeest georganiseerd! Ook wordt er een avond georganiseerd waarin de tieners centraal staan.

Het doel van het 1+1 Zomerfeest is op een ontspannen manier het Evangelie aan rand- en buitenkerkelijke kinderen doorgeven. De drijfveer van het 1+1 Zomerfeest is de kinderen en tieners in aanraking brengen met Gods liefde.

De naam 1+1 Zomerfeest houdt in dat we kinderen die God kennen uitdagen een vriend(je) of vriendin(netje) mee te nemen die niet of weinig van Hem weet.
Zijzelf + een ander = 1+1.
Een kind en de Here God = 1+1.

Daarnaast willen we er met elkaar een leuke en gezellige tijd van maken, zodat de zomervakantie op een feestelijke manier afgesloten kan worden. Vandaar de naam Zomerfeest.

Tijdens het 1+1 Zomerfeest wordt er gebruik gemaakt van het landelijke thema en de inhoud van de VBW-map van de HGJB.

De werkgroep van het 1+1 Zomerfeest bestaat uit leden vanuit Lux Mundi en de Hervormde gemeente.