Welkom

Op deze site vindt u alle informatie over het kerkelijk leven van de hervormde PKN gemeente van Lexmond. Privacygevoelige informatie, zoals adresgegevens en telefoonnummers, zijn alleen via login toegankelijk. U kunt zich registreren als u lid bent van onze gemeente.

Jeugdactiviteiten 2018

Voor het organiseren van jeugdactiviteiten in 2018 zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die ons hierbij willen helpen. 

Op zaterdag 11 november a.s. is er weer het najaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

Afgelopen maand was er weer de rommelmarkt. We kijken terug op een geslaagde dag. De heer Suiskind heeft foto's gemaakt.

We ontvingen weer bericht van Johan en Linda Schep.

Op dinsdag 7 februari 2017 organiseren de Protestantse Gemeente Lux Mundi en Hervormde Kerk van Lexmond een gezamenlijke avond over 'De Reformatie'.

Eeuwenlang werd men rond of in de kerk begraven. Ook in ons dorp. Maar dat veranderde in de Franse tijd, zo vertelt ons dhr. M.J. Ververs in zijn schrijven over de pokkenepidemie in Lexmond (1871), waarvan u deel 1 en deel 2 ook kunt lezen. Het gaat te ver alle verwikkelingen rond de veranderende regelgeving op dit gebied te publiceren. Enkele zaken willen we nader toelichten. We laten de schrijver weer aan het woord.

In het artikel Massagraf in Lexmond (1) las u het eerste deel van de geschiedenis die ging over de ontdekking van een massagraf bij de restauratie van de kerk in 1954. Het massagraf bleek te stammen uit de tweede helft van de negentiende eeuw toen veel mensen in korte tijd stierven aan de pokken. In dit artikel meer over de verschrikkingen van die epidemie in 1871.

M.J. Ververs was in 1954 uitvoerder bij de restauratie van onze kerk. Hij schreef ook historische artikelen, onder meer over de pokkenepidemie van 1871 in Lexmond. Henk Mesker diepte het artikel op uit de archieven van de kerk.

Een vergeten dominee

Enkele maanden geleden gaf mevrouw Jansen, echtgenote van onze oud-secretaris van Lexmond, mij enkele foto’s en documentatie van een oud-predikant van onze gemeente, te weten: Ds. Nicolaas de Jonge. Het lijkt mij, als medearchivaris van onze hervormde gemeente, aardig om hiervan een korte samenvatting te geven.

(1933-2008)

In Memoriam door T.C. Guijt, Nederhardinxveld-Giessendam. Overgenomen uit De Waarheidsvriend van 16 oktober 2008.

Zaterdag 4 oktober 2008 is ds. Abraham Cysouw uit Hardinxveld-Giessendam van ons heengegaan. Hij was na een hartstilstand in het ziekenhuis in Gorinchem opgenomen. De emeritus predikant bereikte de leeftijd van 74 jaar.

De kerk in Lexmond is ooit gebouwd en ingericht voor de rooms-katholieke eredienst. Daarvan zijn nu nog sporen terug te vinden. Dit blijkt uit onderzoek naar rooms-katholieke restanten in oude Hervormde kerken van professor Regnerus Steensma uit Groningen.