Welkom

Op deze site vindt u alle informatie over het kerkelijk leven van de hervormde PKN gemeente van Lexmond. Privacygevoelige informatie, zoals adresgegevens en telefoonnummers, zijn alleen via login toegankelijk. U kunt zich registreren als u lid bent van onze gemeente.

Op zaterdag 14 april is er een concert in onze kerk. (Kortenhoevenseweg 4)
Het Nederlandstalig muziekstuk is geschreven door Ria Borkent en gecomponeerd door Marco den Toom.
Het gaat over het leven van Jezus hier op aarde, we krijgen door het leven van Jezus hier op aarde een inkijk in het leven in Gods Koninkrijk. En we krijgen gelijk de boodschap mee om om te kijken naar de mensen om ons heen.

Op zaterdag 3 maart as. is er een musical in de kerk.

Deze musical laat u het verhaal van David zien op een herkenbare en moderne wijze. 

Beste familie, vrienden, kennissen,

Hartelijk dank voor de steun die al vanuit verschillende hoeken en in verschillende vormen is gegeven om kinderen in Bujumbura van de straat naar de schoolbanken te krijgen! 

We ontvingen weer bericht van Johan en Linda Schep.

Vrouwendag Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2018

 

Op vrijdag 2 of zaterdag 3 februari is er weer de vrouwendag Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

In deze flyer staat alle informatie.

Foto's wintermarkt 2017

Tijdens de wintermarkt zijn er weer foto's gemaakt. Deze zijn nu te bekijken op de site!

De foto's zijn gemaakt door de heer Suiskind. 

Jeugdactiviteiten 2018

Voor het organiseren van jeugdactiviteiten in 2018 zijn we op zoek naar enthousiaste mensen die ons hierbij willen helpen. 

Foto's gemeentedag 2017.

Tijdens de gemeentedag zijn er weer foto's gemaakt. Deze zijn nu te bekijken op de site!

Op zaterdag 11 november a.s. is er weer het najaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.

Afgelopen maand was er weer de rommelmarkt. We kijken terug op een geslaagde dag. De heer Suiskind heeft foto's gemaakt.

We ontvingen weer bericht van Johan en Linda Schep.