Welkom

Op deze site vindt u alle informatie over het kerkelijk leven van de hervormde PKN gemeente van Lexmond. Privacygevoelige informatie, zoals adresgegevens en telefoonnummers, zijn alleen via login toegankelijk. U kunt zich registreren als u lid bent van onze gemeente.

De vesper van deze woensdag volgt u via de volgende link: https://youtu.be/8IZ-eGcFRK4

We wensen u een goede samenkomst

Hierbij de links naar de diensten van deze zondag:

Morgendienst: https://youtu.be/WZSbwu9TNyk

Avonddienst: https://youtu.be/cpAQm9ujUJQ

We wensen u ook deze zondag gezegende diensten toe.

Hierbij de link naar de paasmiddag op woensdag 24 maart.

https://www.youtube.com/watch?v=9AJJ96iksLI

We wensen u een fijne en gezegende middag toe.

Hierbij de links naar de diensten van deze zondag:

Morgendienst: https://youtu.be/v4FVDDjQvfU

Avonddienst: https://youtu.be/YA4y2eoV5J0

In zowel de morgen als de avonddienst zal het Heilig avondmaal gevierd worden. In de morgen de opening, in de avond de sluiting.

De extra dienst om 11:30 zal niet via Youtube te volgen zijn.

Ondanks de nog steeds geldende bijzondere omstandigheden een bemoediging om met elkaar het Heilig avondmaal te kunnen vieren.

We wensen u dan ook opnieuw gezegende diensten en een goede zondag.

 

Hierbij de links naar de diensten van deze zondag.

Morgendienst: https://youtu.be/L3lHADwFPFM

Avonddienst: https://youtu.be/iZAe1Xii1d4

De morgendienst is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal wat we volgende week met elkaar opnieuw hopen te vieren.

We wensen u allen een goede zondag en gezegende diensten toe.

Beste Gemeenteleden,

 

Zoals u, als gemeentelid al weet, is de kerk eigenaar geworden van de woning van onze oud-kosteres Marie de Jong. Zij heeft haar hele nalatenschap aan de kerk geschonken.

 

Hoe zijn wij hiermee verder gegaan?

 

De dienst van biddag volgt u via de volgende link: https://youtu.be/QKYVWBzDcPk

Een goede dienst gewenst!

Hierbij de links naar de diensten van deze zondag;

Morgendienst: https://youtu.be/pu_H8P51DaQ

Avonddienst: https://youtu.be/mgcGDFXNknc

We wensen u opnieuw gezegende diensten toe en natuurlijk een goede zondag

 

In de Herberg vangen we mensen op die een periode van rust en bezinning nodig hebben. Het dagprogramma biedt daarbij handvaten. Het werk wordt ondersteund door vrijwilligers en een kleine staf van professionals.

 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,coeur

 

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief met updates over de kerstrapporten en de kerst -en oud & nieuw-viering met de kinderen van het Embrace project en de voortgang van de bouw van het nieuwe Embrace centrum. Verder een stukje over Kenny die opnieuw geopereerd moest worden, en nieuws over Samuella en Estella. Aan het einde vindt u ook nog een persoonlijk nieuwtje die het openen van de nieuwsbrief waard is!

 

Hierbij de links naar de diensten van deze zondag

Morgendienst: https://youtu.be/3y2pTdb8Z4w

Avonddienst - Jeugddienst |Wat verwacht je?| : https://youtu.be/bpvLTh6mJ7M

De liturgie van de jeugddienst download u hier

We wensen u en jouw een goede zondag en gezegende diensten toe!