Welkom

Op deze site vindt u alle informatie over het kerkelijk leven van de hervormde PKN gemeente van Lexmond. Privacygevoelige informatie, zoals adresgegevens en telefoonnummers, zijn alleen via login toegankelijk. U kunt zich registreren als u lid bent van onze gemeente.

De rouwdienst voor Drika Stravers volgt u via de volgende link: https://youtu.be/MRrMkEuCri8

De liturgie voor de dienst download u hier

De rouwdienst voor mw. Adriana de Jong-Lakerveld volgt u via de volgende link: https://youtu.be/S0_oD9QQBL4

De liturgie voor deze dienst download u hier

Halleluja, de Heer is waarlijk opgestaan!

Hierbij de links voor de diensten op eerste Paasdag 2021:

Morgendienst: https://youtu.be/nENxPGQnHBE

Avonddienst: https://youtu.be/fM5meQAlHvs

We wensen u gezegende diensten toe.

 

De tweede Vesper van deze week, op donderdag om 19:30 volgt u met de volgende link: https://youtu.be/-5SzXQYi1j8

We wensen u ook vandaag een goede samenkomst.

De vesper van deze woensdag volgt u via de volgende link: https://youtu.be/8IZ-eGcFRK4

We wensen u een goede samenkomst

Hierbij de link naar de paasmiddag op woensdag 24 maart.

https://www.youtube.com/watch?v=9AJJ96iksLI

We wensen u een fijne en gezegende middag toe.

Beste Gemeenteleden,

 

Zoals u, als gemeentelid al weet, is de kerk eigenaar geworden van de woning van onze oud-kosteres Marie de Jong. Zij heeft haar hele nalatenschap aan de kerk geschonken.

 

Hoe zijn wij hiermee verder gegaan?

 

De dienst van biddag volgt u via de volgende link: https://youtu.be/QKYVWBzDcPk

Een goede dienst gewenst!

In de Herberg vangen we mensen op die een periode van rust en bezinning nodig hebben. Het dagprogramma biedt daarbij handvaten. Het werk wordt ondersteund door vrijwilligers en een kleine staf van professionals.

 

Lieve familie, vrienden en belangstellenden,coeur

 

In de bijlage vindt u de nieuwsbrief met updates over de kerstrapporten en de kerst -en oud & nieuw-viering met de kinderen van het Embrace project en de voortgang van de bouw van het nieuwe Embrace centrum. Verder een stukje over Kenny die opnieuw geopereerd moest worden, en nieuws over Samuella en Estella. Aan het einde vindt u ook nog een persoonlijk nieuwtje die het openen van de nieuwsbrief waard is!

 

Aan het einde van dit roerige 2020 en de start van het nieuwe jaar 2021;

hierbij de links naar die dienst op oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen:

Oudejaarsdienst 2020      - aanvang 19:00 : https://youtu.be/5PdPhXO85gk

Nieuwjaarsmorgen 2021  - aanvang 10:00 : https://youtu.be/t2_r8cDmUuw

Een goede jaarwisseling en gezegende diensten gewenst!

 

En als stream-terugblik op dit jaar, in 2020 hadden we via YouTube:

- meer dan 34.000 weergaven van de diensten (mensen die (een deel) van de dienst keken)

   - had een morgendienst gemiddeld 391 weergaven

   - had een avonddienst gemiddeld 240 weergaven

- waren er bijna 100.000 vertoningen van onze videos  (mensen die onze video konden zien langskomen op YouTube) en klikte 12% daarop

- is er in totaal bijna 10.000 uur naar de diensten gekeken

         - was de gemiddelde kijktijd van bezoekers 17 minuten

         - was bijna 49% van de kijkers tussen de 45 en 54 jaar

- was de best bekeken dienst de jeugdienst op 24 mei met meer dan 1300 weergaven

- had de morgendienst op 1ste kerstdag 445 unieke kijkers

- hadden we op 12 juli 10 weergaven in Griekenland