Historie gemeente

Eeuwenlang werd men rond of in de kerk begraven. Ook in ons dorp. Maar dat veranderde in de Franse tijd, zo vertelt ons dhr. M.J. Ververs in zijn schrijven over de pokkenepidemie in Lexmond (1871), waarvan u deel 1 en deel 2 ook kunt lezen. Het gaat te ver alle verwikkelingen rond de veranderende regelgeving op dit gebied te publiceren. Enkele zaken willen we nader toelichten. We laten de schrijver weer aan het woord.

In het artikel Massagraf in Lexmond (1) las u het eerste deel van de geschiedenis die ging over de ontdekking van een massagraf bij de restauratie van de kerk in 1954. Het massagraf bleek te stammen uit de tweede helft van de negentiende eeuw toen veel mensen in korte tijd stierven aan de pokken. In dit artikel meer over de verschrikkingen van die epidemie in 1871.

M.J. Ververs was in 1954 uitvoerder bij de restauratie van onze kerk. Hij schreef ook historische artikelen, onder meer over de pokkenepidemie van 1871 in Lexmond. Henk Mesker diepte het artikel op uit de archieven van de kerk.

De kerk in Lexmond is ooit gebouwd en ingericht voor de rooms-katholieke eredienst. Daarvan zijn nu nog sporen terug te vinden. Dit blijkt uit onderzoek naar rooms-katholieke restanten in oude Hervormde kerken van professor Regnerus Steensma uit Groningen.

Ooit in de grijze oudheid opgestart met een club enthousiastelingen en nu uitgegroeid tot een vast gegeven binnen onze kerkelijke activiteiten. Begonnen met opslag in de oude school aan de Laak, later bij P. den Hartog, W. Bassa, A. van Bergeijk en nu sinds vele jaren bij de familie De Jong in Lakerveld. Gestart met wat kraampjes op het kerkplein en nu uitgebreid met Dorpsstraat, de Laak en een stukje Kortenhoevenseweg. Totaal staan er jaarlijks ruim 100 kramen.

Toen ik werd uitgenodigd om eens een kijkje te nemen op de jaarlijkse rommelmarkt van Lexmond, twijfelde ik sterk. Als antiquair weet ik uit ervaring dat de kans om iets ouds te vinden op dergelijke markten nog kleiner is dan de speld in de hooiberg. Maar goed, het gaat niet altijd om de winst en het was tenslotte stralend weer en Lexmond is een gezellig dorp.

Voor ons is het momenteel de gewoonste zaak van de wereld dat de zitplaatsen in onze kerk vrij toegankelijk zijn voor iedereen. Er zijn echter tijden geweest dat deze werden verhuurd aan de gemeenteleden.