Ooit in de grijze oudheid opgestart met een club enthousiastelingen en nu uitgegroeid tot een vast gegeven binnen onze kerkelijke activiteiten. Begonnen met opslag in de oude school aan de Laak, later bij P. den Hartog, W. Bassa, A. van Bergeijk en nu sinds vele jaren bij de familie De Jong in Lakerveld. Gestart met wat kraampjes op het kerkplein en nu uitgebreid met Dorpsstraat, de Laak en een stukje Kortenhoevenseweg. Totaal staan er jaarlijks ruim 100 kramen.

In de loop van 24 jaar is de rommelmarkt uitgegroeid tot een festiviteit die koopjesjagers trekt vanuit de verre omgeving. Vanaf ongeveer 8.00 uur in de morgen verdringen zich de kopers voor de dranghekken. Als om 9.00 uur de markt open gaat, hollen ze haastig het kerkplein op om wat van hun gading is te bemachtigen.

Ik heb altijd weer bewondering voor de verkopers die een stroom mensen over zich heen krijgen en dat 'geweld' de baas moeten blijven. Maar steeds gaat het weer goed, waaruit blijkt dat zij hun mannetje c.q. vrouwtje staan.

Leuke dingen zijn ook voorgevallen, zoals die keer dat bij heel warm weer verkoper wijlen P. Lakerveld zijn colbertje uit deed dat vervolgens door een collega-verkoper verkocht werd.

Gelukkig zijn in de loop van 24 jaar een aantal zaken voor het comité routine geworden. Hierdoor kan ook aandacht besteed worden aan dingen als het jaarlijks terugkerend concert van Zederik zingt. Binnen het comité heerst een zeer prettige sfeer. Ook tijdens de vergaderingen, die onder deskundige leiding van Joke Kool immer gladjes verlopen. Al met al een club waar we best zuinig op moeten zijn.

Toch zullen er voor buitenstaanders best eens wat op- of aanmerkingen te maken zijn. maar bedenk wel dat ook voor het comité niet alles vast te leggen of te voorzien is.

Gezien de jaarlijks terugkerende opbrengst moeten we zuinig zijn op wat we hebben en met z'n allen de schouders eronder blijven zetten.

Dus tot slot doe ik een beroep op u allen om daar waar mogelijk medewerking te verlenen aan dit gebeuren en niet te snel nee te zeggen als u gebeld wordt om een ochtend of een middag in een kraam te staan. Het is tenslotte maar vier uur in een jaar waarop uw inzet gevraagd wordt. Het spreekwoord is nog steeds van kracht: Vele handen maken licht werk. Het is voor het comité ook prettiger om eens ja te horen dan steeds nee. Ook dit is gemeente zijn.

Kees Govers

Artikel uit De Band, september 2001