Follow Me (Next)

Voor jongeren van 12-15/16 jaar is er Follow Me. Voor 16 jaar en ouder is er Follow Me Next. Dit jaar is het allebei op dinsdagavond. Contactpersoon: -


Follow Me (12-15/16 jaar)

Vanaf eind september tot eind maart komen de jongeren van 12 tot en met 15/16 jaar elke week bij elkaar. Gezamenlijk beginnen we met kernactiviteiten van de christelijke gemeente: gebed, zingen en is er een collecte. Daarna volgt een presentatie over de lesstof die behandeld wordt. Daarbij maken we gebruik van de HGJB-methode Follow Me. Na het gemeenschappelijke gedeelte gaan de jongeren onder leiding van een mentor uiteen in kleinere groepjes. In die groepjes wordt aan de hand van Bijbelstudie en gespreksvragen de inhoud van de avond verder besproken en persoonlijk gemaakt.

Uitgangspunt van de methode Follow Me is het leren kennen van God met het hoofd en met het hart. Er wordt geloofskennis aangereikt waarop de jongeren kunnen bouwen. Tegelijk staat steeds weer centraal dat het gaat om de relatie die we met God, onze hemelse Vader, mogen hebben door Jezus Christus. Dat we Hem (steeds meer) leren kennen, en oefenen in het leven met Hem.

Het gemeenschappelijke gedeelte wordt geleid door - Samen met leiding van de club ReLex wordt het mentorgedeelte vormgegeven.

Follow Me is iedere dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in De Voorhof.
Om de week is er aansluitend tot 20.45 uur club ReLex (zie jeugdwerk).
Daar is ook het rooster van catechese en club te vinden.


Rooster 
Voor het rooster van catechese en club: zie jeugdwerk


Follow Me Next (16+)

Bij Follow Me Next wordt verder gebouwd op de inhoud van Follow Me. Daarbij wordt er in deze catechesemethode, voor jongeren vanaf 16 jaar, dieper op de stof ingegaan. Er is ook meer ruimte voor onderwijs in de vorm van dialoog en discussie, in groepswerk en geloofsgesprek. Daarbij komt er een accent te liggen op de vraag hoe je nu als volwassen wordende christenjongere zelfstandig in het geloof staat. Hoe ben jij christen in de tijd waarin je leeft, in de omgeving waarin je leeft?

Ook Follow Me Next wordt iedere dinsdagavond gegeven in de periode vanaf eind september tot eind maart. 

Follow Me Next is iedere dinsdagavond van 20.15 tot 21.00 uur in De Voorhof.

Contactpersoon: 


Belijdeniscatechisatie

In de belijdeniscatechese bereiden gemeenteleden zich voor op het doen van de openbare belijdenis. Deze catechese staat open voor elk gemeentelid, jong of oud, die persoonlijk en openlijk het geloof wil belijden. Ook als je nog niet weet of je belijdenis wilt doen, maar je er wel op wil voorbereiden en erin wil verdiepen, ben je hartelijk welkom. Wekelijks komt deze groep bij elkaar onder leiding van de predikant.

De methode Hou(d)vast wordt gebruikt en biedt een prima handvat voor inhoudelijke en persoonlijke gesprekken. De inhoud van het boek helpt ook om op de avonden voor te bereiden.

Contactpersoon: -