UMOJA betekent 'samen' in het Afrikaans. We vinden dit een mooie naam aangezien het de onderlinge verbondenheid aangeeft die we als gemeente mogen ervaren. En bovenal: verbondenheid in Hem onze Heer Jezus. Die leeft! Wij leven dóór Hem en samen met Hem.

Op dit moment zijn er drie kringen die bij elkaar komen op dinsdag- of woensdagavond. De kringen staan onder leiding van:
- Joanke Graveland en Carola Lakerveld
- Harold en Erika de Valk
- Benno en Paulien Zuidervaart

Inmiddels hebben we het aantal van veertig deelnemers bereikt, waarmee de drie kringen meer dan vol zitten. Wanneer in de loop van het seizoen nog meer mensen zich melden die willen gaan deelnemen aan de Umoja-kringen, zullen we ons richten op het starten van een nieuwe vierdee kring in het volgende seizoen.

Meer weten over de Umoja kringen?

Benno Zuidervaart