Als mannenvereniging willen wij met elkaar de Bijbel onderzoeken en daarvan leren hoe te leven en hoe te staan in deze maatschappij. Wij hebben ook voor ogen om elkaar aan te sporen om staande te blijven in deze wereld met zijn vele verleidingen, en ook te leren leven tot eer van God, en iets te mogen uitstralen van zijn liefde, trouw en grootheid.

De tijd gaat snel zeggen we vaak tegen elkaar, al zal een ieder dat niet altijd onderschrijven. Dit  jaar heeft al veel teweeggebracht, als wij denken aan het vele geweld in de wereld en de rampen die er hebben plaatsgevonden. Een ieder heeft er zo zijn gedachten over. Maar de vraag is hoe denkt God over u, kunt u voor zijn aangezicht bestaan, hebben wij de Heere Jezus als onze verlosser lief, verlangen wij er naar om Hem meer en meer te leren kennen? En dat kan, wij mogen in vrijheid naar Gods Woord luisteren, elders in de wereld is het wel anders. 

Het verenigingswerk mag dan ook mede in het teken staan om Hem meer en meer te leren kennen, en elkaar te bemoedigen en tot opbouw van Zijn gemeente. Het is een goede gewoonte om doordeweeks tijd vrij te maken om aan het verenigingswerk deel te nemen.

Dankbaar voor de goede gesprekken
Als wij terugkijken naar het vorige seizoen, dan mogen wij dankbaar zijn voor de goede gesprekken in een goede  sfeer, en dank aan de leden voor de trouwe opkomst.

Wijzouden het geweldig vinden als er mannen zouden zijn die eens een avond willen bijwonen en onze vereniging komen versterken. Door middel van De Zaaier zullen wij u van de activiteiten op de hoogte houden. Wij hopen opnieuw op een goed  en gezegend seizoen. 

Rooster mannenvereniging “Calvijn” Hervormde Gemeente Lexmond, seizoen 2020-2021.Datum:         Onderwerp:                      Herv. Vaan:         Inleider:                   Leiding:

 

23-09-20 Gez. Startavond alle kringen en verenigingen                             ds. P. Vroegindeweij

(woensdagavond).

 

28-09-20 1 Joh. 1 : 1 - 4                     april 2020          W.Sterk                   H. Molenaar                     

12-10-20 1 Joh. 1 : 1 – 2 : 11             mei/juni 2020     H. Molenaar           D. Kool

26-10-20 1 Joh. 2 : 12 - 27                 juli/aug.              D. Kool                  J. Stravers

09-11-20 1 Petrus 1 : 1 – 12                                     ds. J.C. van Trigt         ds. P.C. van Keulen    

Streekvergadering Ameide  “Navolging van Christus en Toekomstverwachting”.

 

23-11-20 1 Joh. 2 : 28 – 3 : 13           sept. 2020            J. Stravers               D. kool           

 

07-12-20 1 Joh. 3 : 14 – 24                okt. 2020              Johan Schep           H. Molenaar

 

21-12-20 1 Joh. 4 : 1 – 21                  nov. 2020             W.C. ’t Lam            J. Stravers    

 

13-01-21       Gez. avond alle kringen en verenigingen                                 ds. P. Vroegindeweij              

(woensdagavond)

 

25-01-21 Streekvergadering Vianen                                                              ds. P.C. van Keulen 

 

08-02-21 1 Joh. 5 : 1 – 13                  dec. 2020               J.J. van Dijk          D. Kool 

 

22-02-21 1 Joh. 5 : 14 – 21                jan. 2021                J. Biesheuvel        H. Molenaar   

 

08-03-21 2 Johannes                          feb. 2021                C. Streefkerk        J. Stravers

 

22-03-21  Streekvergadering Spijk                                                             ds. P.C. van Keulen

 

12-04-21 3 Johannes                          maart 2021             J.A. de Ruiter       D. Kool

                Eindvergadering           


19-04-21 Gez. afsluiting alle kringen en verenigingen                                   ds. P. Vroegindeweij