Als ouderencommissie van de Hervormde Gemeente Lexmond hebben we ons bezonnen op de (on)mogelijkheden voor het komende seizoen. Door de anderhalve meter maatregel kunnen de middagen in De Voorhof jammer genoeg niet gehouden worden. Toch willen we er voor u zijn! 

 

Elke maand zal er D.V. op woensdagmiddag een uitzending verzorgd worden, die u thuis kunt beluisteren.

U kunt dan luisteren naar een meditatie, Psalmen en liederen.Dit zal door ds. Vroegindeweij verzorgd worden. 

Als extra willen we  met Kerst en Pasen een wat uitgebreider programma verzorgen.  

Hieronder leest u het programma met de data en als aardigheid ontvangt u een kleine attentie. 

 

Voorafgaand aan het Kerstprogramma op 16 december willen we u thuis een smakelijk gerecht aanbieden, te zijner tijd hoort u meer!.

Met een hartelijke groet van de ouderencommissie.

 

Data uitzendingen:                             2021       

                      

30 september                  27 januari                     19 mei

28 oktober                       17 februari                    23 juni

25 november                   24 maart  PASEN

16 december  KERST

 

De aanvang van de uitzendingen is om 14.30 uur.

 

Luthers avondgebed
N.a.v. Lucas 24 waar de Emmaüsgangers ‘bidden’:
“Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.”

 

Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met Uw genade en goedheid,
met Uw troost en zegen,
met Uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.