Studiekring: ‘samen lezen stimuleert lezen’

In de studiekring gaan we dieper op de Bijbelteksten in. Nauwkeurig proberen we te lezen om te ontdekken, wat de teksten ons te zeggen hebben. De kring wordt om de avond geleid door ds. Vroegindeweij.

We komen steeds op donderdagavond bij elkaar van 20.00 uur tot 22.00 uur in De Voorhof. Komend seizoen luisteren we naar een aantal gelijkenissen die de Heere Jezus vertelt. De verhalen zelf zijn veelal bekend. Achtergrondinformatie (over bijvoorbeeld een Joodse bruiloft) helpt om de verhalen zelf beter te begrijpen en om zo de betekenis van de gelijkenis meer op het spoor te komen. Want ze bevatten “geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen.” (Matth. 13:11). Wees welkom om daar iets (meer) van te ontdekken en samen verrast te woorden door de eenvoud en de diepte van het onderwijs van onze Heere.
We maken gebruik van de bijbelstudies van prof. dr. Bernhard Reitsma die door zijn jarenlange verblijf in het Midden-Oosten de gebruiken van dichtbij heeft ervaren.

De bijbelgedeelten tot de Kerst staan in het boekje ‘Adembenemend’ uitgelegd. Daarna komen die uit het boekje  ‘Onvoorstelbaar’ aan de orde.

We komen dit seizoen samen op de volgende data:
2018: 11 oktober;  25 oktober;  8 november;  22 november;  6 december en 20 december.
2019: 10 januari;  24 januari;  7 februari;  21 februari; 7 maart; 21 maart en 4 april.

Ieder die zich wil verdiepen in de wezenlijke geloofszaken is van harte welkom!