‘samen lezen stimuleert lezen’


In de studiekring gaan we dieper op de Bijbelteksten in. Nauwkeurig proberen we te lezen om te ontdekken, wat de teksten ons te zeggen hebben. Een ieder die zich wil verdiepen in de wezenlijke geloofszaken is van harte welkom


We komen steeds op donderdagavond bij elkaar van 20.00 tot 22.00 uur in De Voorhof. Komend seizoen gaan we de brieven van Johannes afronden. Hierna gaan we na onderlinge afstemming aan een ander Bijbelgedeelte beginnen. Bij beide gedeelten is de Bijbel de leidraad en niet een specifiek bijbelstudieboekje.

Rooster 2023 - 2024


2023
28 september
12 en 26 oktober
9 en 23 november
7 en 21 december


2024
4 en 18 januari
1, 15 en 29 februari
14 en 28 maart
11 april
 
Contactpersoon: Rook Verkaik