‘samen lezen stimuleert lezen’

In de studiekring gaan we dieper op de Bijbelteksten in. Nauwkeurig proberen we te lezen om te ontdekken, wat de teksten ons te zeggen hebben. Eenieder die zich wil verdiepen in de wezenlijke geloofszaken is van harte welkom! 

We komen steeds op donderdagavond bij elkaar van 20.00 tot 22.00 uur in De Voorhof. Komend seizoen gaan we verder met de brieven van Johannes. Bij beide onderwerpen is de Bijbel de leidraad en niet een specifiek bijbelstudieboekje.

Rooster 2022 - 2023

2022
13 en 27 oktober
10 en 24 november
8 december

2023
12 en 26 januari
9 en 23 februari
9 en 23 maart

 

Contactpersoon: Rook Verkaik