Doopdienst

Voor het dopen meldt u zich aan bij de predikant (doopaangifte). 

In onze gemeente bedienen wij de Heilige Doop aan de kinderen van de gemeente. En in het geval zij niet eerder gedoopt zijn, ook aan volwassenen nadat zij openbare belijdenis van het geloof hebben gedaan.

Bij de bediening van de Heilige Doop lezen wij het klassieke doopformulier in de hertaalde versie.

Voorafgaand aan de bediening brengt de betreffende wijkouderling, zo mogelijk vergezeld van de predikant, een bezoek aan de doopouders. Tijdens dit bezoek zal de betekenis van de Heilige Doop centraal staan. De namen van de kinderen die gedoopt worden zullen in de Zaaier worden vermeld.

Na een doopdienst is er gelegenheid de doopouders de hand te drukken.


dopen

 


Huwelijksdienst

Voor bevestiging en inzegening van een huwelijk is het raadzaam tijdig af te spreken met de predikant.

Alleen een huwelijk tussen twee mensen van verschillend geslacht wordt in onze gemeente ingezegend. Voor bevestiging en inzegening van het huwelijk door een predikant van elders is toestemming nodig van het consistorie. In een huwelijksdienst is er ruimte voor een muziekgroepje, gelegenheidskoor(tje), Schriftlezing of gedicht door een gemeente- of familielid.

Als gemeente zorgen we voor de organist. In overleg kan het bruidspaar een andere organist vragen, de kosten voor een andere organist zijn voor het bruidspaar. De collecte in een trouwdienst is voor het werk van de kerkrentmeesters.


Rouwdienst

Dit betreft in onze gemeente geen ambtelijke dienst. Een rouwdienst wordt als regel door de eigen predikant geleid. Het is van belang als eerste contact op te nemen met de predikant. De invulling gaat in overleg met de betrokken familie en de predikant. Vindt een rouwdienst in de kerk plaats dan zorgt de Hervormde Gemeente voor een organist. In een rouwdienst wordt er niet gecollecteerd.