Voor de kinderen

's Morgens is er oppas voor de kleinste kinderen. De oppas is in de Voorhof (naast de kerk). Kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool kunnen tijdens een deel van de dienst naar de kinderdienst. Voor kinderen van groep 4 en 5 is er 1x per maand Kinderdienst+.

2x per jaar is er Kerk op Schoot. Dat is een viering voor de allerkleinste kinderen, gericht op het prikkelen van alle zintuigen. Beide keren op een zondagmiddag in de kerk (houd onze communicatie in de gaten voor de datums).

 

Zingen, lezen

Tijdens reguliere diensten zingen we psalmen uit de oude berijming. Ook zingen we liederen uit Weerklank en psalmen in nieuwere berijmingen (ook uit Weerklank). Psalmboekjes en liedboeken liggen in de kerk en kunnen door iedereen worden gebruikt.

Tijdens bijzondere diensten (feestdagen, dopen, enz.) wordt vaak gebruik gemaakt van een liturgieboekje en zingen we eventueel meer of andere liederen.

We lezen uit de Herziene Statenvertaling.

 

Collectemunten

De verkoop van munten is elke 2de vrijdag van de maand. Tussen 19:30 uur en 20:00 uur in de Voorhof. U kunt de munten contant betalen of het geld overmaken op rekeningnummer NL65RABO0336055870. De aanschaf van collectemunten zijn een gift aan de kerk. Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting. De munten zijn per 20 stuks verpakt. Er zijn drie soorten munten verkrijgbaar:

Blauw: € 1,00
Groen: € 1,50 
Wit: € 2,00

Daarnaast is het mogelijk om mee te doen met de collecten, via de Givt-app.