Zingen en lezen

Psalmen zingen wij ritmisch in de psalmberijming van 1773. Tijdens de erediensten is er ruimte voor twee liederen uit de bundel Op Toonhoogte (2005), uitgegeven door de HGJB. Met ingang van najaar 2017 stappen wij over op de bundel Weerklank. De liedboeken zijn in de kerk aanwezig en vrij te gebruiken tijdens de diensten.

Bijbelgedeelten lezen wij uit de Herziene Statenvertaling (2010).

 

Collectemunten

De kerkrentmeesters verkopen op elke tweede vrijdag van de maand collectemunten in De Voorhof. Het tijdstip van de verkoop is van 19.30 uur tot 20.00 uur. U kunt de munten contant betalen of het geld overmaken op rekeningnummer NL65RABO0336055870. De aanschaf van collectemunten zijn een gift aan de kerk. Deze giften zijn aftrekbaar voor de belasting. De munten zijn per 20 stuks verpakt. Er zijn drie soorten munten verkrijgbaar:

Blauw: € 0,90
Groen: € 1,50 
Wit: € 2,00