In de kerkorde van de PKN staat dat elke kerkelijke gemeente een Plaatselijk Reglement moet hebben. De kerkenraad heeft ervoor gekozen in dit reglement zoveel mogelijk aan te sluiten bij de indeling van de kerkorde. Dat betekent dat de nummers van de paragrafen in dit reglement overeenkomen met de nummers van de ordinanties in de kerkorde. In dit reglement staan alleen dingen die plaatselijk zijn besloten. De algemene regels zijn te vinden in de betreffende ordinanties van de kerkorde.

U kunt het plaatselijk reglement downloaden op de downloadpagina als pdf-bestand. Dat kan als u bent ingelogd.